Powered by Blogger.
You are here: Home phan-mem-he-thong

My Notes Keeper 2.8.1 Build 1451 - Bảo mật những gì riêng tư của bạn

 

My Notes Keeper - lưu giữ những ghi chú và thông tin cá nhân của bạn vào 1 nơi kín đáo...

My Notes Keeper là một chương trình lưu dữ liệu cá nhân, là một trình xử lí văn bản và PIM theo cấu trúc cây+tab, bảo vệ bằng mật khẩu và mã hoá cao cấp, thật mạnh mẽ và dễ sử dụng.

My Notes Keeper là một phần mềm cho phép bạn bảo vệ các thông tin của mình.

Các tính năng:
• Tìm kiếm
• Thay thế
• Tuỳ chọn viết hoa/viết thường
• Chèn file/ link/ ảnh/ giờ/ ngày/ biểu tượng/ bảng/ bảng html
• Nhập liệu từ txt, wri, rtf, Excell, Word, html
• Xuất ra txt, html, wri, doc
Chương trình này là một chương trình lý tưởng dành cho việc lưu trữ các ghi chú, email, hình ảnh, các link URL, quản lý tài liệu, vv...

DOWNLOAD
http://www.tusfiles.net/2rxf3a9ksokw 
Edit

Post a Comment

Top commentators in month

Loading comments ...

Recent comments

Loading comments ...

Random posts

Loading posts ...