Powered by Blogger.
You are here: Home phan-mem

JRiver Media Center 18.0.120 Full Patch – Phần mềm nghe nhạc đa năng

JRiver Media Center là phần mềm nghe nhạc đa năng và đỉnh nhất hiện nay. Với nhiều tính ăng chơi nhạc vượt trội, JRiver Media Center có thể chơi hầu hết các định dạng nhạc. 

River Media Center 18.0.120 Full Patch – Phần mềm nghe nhạc đa năng


JRiver Media Center hoàn toàn có khả năng thay thế Windows Media Player trong việc trình chiếu và biên tập nội dung file nhạc. JRiver Media Center là ứng dụng ”Tất-cả-trong-một” – quản lý phương tiện truyền thông, biến bất kỳ máy tính Windows thành một trung tâm giải trí – kiểm soát đầy đủ các phương tiện truyền thông kỹ thuật số.
Tính năng chính
Audio:
• Kết hợp hỗ trợ của các bộ lọc DirectShow DSP.
• Audiophile – WASAPI độc quyền sản lượng sử dụng cao cấp DACs USB.
• Audiophile – Thêm khả năng để chơi các tập tin từ bộ nhớ thay vì đĩa.
• Audiophile – Hỗ trợ cao cấp của USB DAC với WASAPI.
• Headphone DSP làm cho nghe tự nhiên hơn và thoải mái.
• / SoundcardSwitch cho phép lựa chọn card âm thanh trên Vista và W7
• 3D album xem điều chỉnh kích thước văn bản để hiển thị các bài hát nhiều hơn khi cần thiết
• 3D album xem cho phép chơi, thêm, shuffling,…
Images:
• Trình xem ảnh hỗ trợ zoom, quay, xóa, so sánh, chỉnh sửa,…
• Viền ảnh.
• Hỗ trợ file PSD của Photoshop.
• Có hỗ trợ chỉnh sửa cơ bản của Photoshop.
Video:
• Gắn thẻ video bằng cách sử dụng các file chứa.
• Chương hỗ trợ MKV & MP4.
• Chương được thêm vào On Screen Display.
• Panel hiển thị siêu dữ liệu.
Television:
• Thêm cột siêu dữ liệu mới.
• EPG có thể tự động lấy dữ liệu XMLTV.
• Tự động tương quan của tên kênh XML và MC.
• Panel hiển thị siêu dữ liệu, bao gồm cả chương trình truyền hình nghệ thuật.
• Chương trình truyền hình nghệ thuật từ YADB.
Theater View:
• Theo dõi Hulu và YouTube từ Theater.
• Tùy chỉnh Theater.
• Tùy chỉnh thông tin File để hiển thị siêu dữ liệu.
• Tốc độ và chất lượng tốt.
• Tuỳ chỉnh hình nền.
• Hỗ trợ màn hình cảm ứng.
• Đồng hồ trên màn hình.
Remotes and Servers:
• Wiki : Remotes and Servers.
• Relay từ xa bằng cách sử dụng thu phát hồng ngoại cho việc kiểm soát/nhận.
• Remote Setup Wizard.
• Media Center Remote learning and blasting.
• Media Center có thể kết nối đến một Media Center khác để hoạt động như một điều khiển từ xa (TRemote).
• Plug-in HID điều khiển từ xa mới – hỗ trợ các phím tắt với bàn phím, chuột và gamepad.
• Điều khiển từ xa với REST dựa trên giao diện Web Service trong Library Server.
• Library Server hỗ trợ đọc và viết để chia sẻ, truy cập cơ sở dữ liệu đa năng.
• DLNA được thêm vào Server UPnP.
• Library Server có thể thông báo thay đổi về máy chủ.
• Kết nối Library Server có thể phát lại trên máy chủ với Playing Now zones.
Yêu cầu:
• Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 & Home Server.
Download JRiver Media Center 18.0.120 Full Patch :
Edit

Post a Comment

Top commentators in month

Loading comments ...

Recent comments

Loading comments ...

Random posts

Loading posts ...