Powered by Blogger.
You are here: Home thu-thuat-pc

Hướng dẫn cài đặt .Net framework 2.0

Microsoft .NET Framework là mô hình lập trình của Microsoft, nó cung cấp thư viện dùng chung hỗ trợ cho các ứng dụng được lập trình và chạy trên nền tảng .NET. Chính vì vậy mà trong một số trường hợp khi bạn cài đặt hoặc chạy một chương trình nào đó lại thấy xuất hiện thông báo yêu cầu cài đặt .NET Framework.

I/ Download .Net Framwork 2.0 tại đây

II/ Hướng dẫn cài đặt .Net Framework 2.0

Click NEXT ->


Click chọn vào I accept the terms of the License Agreement rồi sau đó click Install ->


Click vào Finish
Edit

Post a Comment

Top commentators in month

Loading comments ...

Recent comments

Loading comments ...

Random posts

Loading posts ...